Slide trang trong

Giới thiệu

Lịch sử

Học viện Tóc Quốc tế LK có tiền thân là Học viện Tóc Quốc tế Phương Phương, được thành lập vào tháng 7 năm 2007. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Học viện Tóc Quốc tế LK đã trở thành một trong những địa chỉ đào tạo nghề tóc uy tín trong ngành tóc ở Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.

I. Giới thiệu chung:

 

- Học viện Tóc Quốc tế LK có tiền thân là Học viện Tóc Quốc tế Phương Phương, được thành lập vào tháng 7 năm 2007. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Học viện Tóc Quốc tế LK đã trở thành một trong những địa chỉ đào tạo nghề tóc uy tín trong ngành tóc ở Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.© 2016 ANPHUONGGROUP. Allright by reserved. Phát triển bởi 3S GROUP